Terug naar overzicht

WSNP en de Schuldsanering

WSNP en de gemeentelijke schuldregeling

Het aantal huishoudens met betaalachterstanden en toenemende schulden neemt toe. De huurschuld ontbreekt meestal niet op de lijst van de schuldenaar en dit is vaak slechts het topje van de ijsberg.

Schuldsaneringen, uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de gemeente, gaan een steeds belangrijkere rol spelen. Er komen steeds meer nieuwe inzichten over hoe de schuldenproblematiek het beste aangepakt kan worden. Deze inzichten hebben veelal betrekking op vroegsignalering en preventie methoden waarbij een nauwe samenwerking in de keten steeds belangrijker wordt. Toch lukt het lang niet altijd om een minnelijke schuldsanering te treffen en wordt de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) uitgesproken. Wat is nu een redelijk aanbod (percentage) om akkoord te gaan? Hoe werkt een dwangakkoord en wat hoe werkt het brede moratorium wat dit jaar is ingevoerd? Wat houdt de WSNP nu precies in en wat betekent dit voor de openstaande huurpenningen? Welke rechten heb je eigenlijk als schuldeisers nog binnen de Wsnp.

Deze training is zowel interessant voor ervaren medewerkers als voor hen die nog niet zo lang werkzaam zijn bij de corporatie. Wij bieden u naast actuele kennis over de wet en de gemeentelijke schuldregeling vooral praktische handvatten.

Voor een passend vervolg op deze cursus verwijzen wij u naar onze cursus Huurincasso of de  Follow up huurincasso of Klantgericht incasseren

Het programma omvat onder andere

 • wat houdt de WSNP in en wat merkt u in de praktijk van de WSNP
 • wat houdt de minnelijke schuldsanering in en wat zijn de voordelen of nadelen ten opzichte van wettelijke schuldsanering voor de corporatie
 • wat als de huurder de lopende huur niet betaalt terwijl hij tot WSNP is toegelaten
 • hoe werkt het dwangakkoord, de voorlopige voorziening en moratorium
 • welke rechten heb je als schuldeiser

Wat levert het u op?

 • u kent de WSNP en de minnelijke regeling op hoofdlijnen
 • u weet hoe de wet voor u in de praktijk werkt
 • u hebt inzicht in de werking van het minnelijke schuldsaneringstraject
 • u kunt gedegen beargumenteren waarom u een voorstel tegen kwijting afwijst of accepteert
 • u kent uw rechten als schuldeiser in zowel het wettelijke als in het minnelijke traject
 • u kunt inschatten of een betalingsregeling realistisch is

Doelgroep

Medewerkers die vanuit de huurincasso te maken krijgen/hebben met de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. (Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 550,00, vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf, inclusief cursusmateriaal.

Meer informatie over kosten van verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dag zonder avondprogramma, (09.00 uur tot 16.30 uur) DATA
 • 8 oktober 2019 - NH Hotel Nunspeet
UW INVESTERING € 550,00, vrij van BTW

Download kalender

Download