Terug naar overzicht

Samenstellen jaarrekening

De totstandkoming van de jaarrekening vraagt ieder jaar weer de nodige inspanning. In 2019 moet de jaarrekening inclusief DVI, worden opgeleverd, voor 1 juli 2019. Dit heeft grote gevolgen voor de planning met betrekking tot het samenstellen van de jaarrekening. Wat betekent dit en hoe gaat u daarmee om?
Toch is het van groot belang dat de jaarrekening op tijd wordt aangeleverd. Niet alleen voor de controle door de accountant maar ook voor de corporatie zelf. Inzicht in de financiële situatie is van groot belang. Sturing en verantwoording worden steeds belangrijker. Een goede planning gaat aan het samenstellen van de jaarrekening vooraf.

Voor functionarissen welke betrokken zijn bij het samenstellen van de jaarrekening is de training “Samenstellen jaarrekening” een absolute must.
Na afloop van deze praktijktraining bent u in staat de jaarrekening op efficiënte en effectieve wijze te helpen opstellen.

Het programma omvat onder andere

 • het volkshuisvestingsverslag
 • van grootboek naar jaarverslag
 • de kolommenbalans
 • gevolgen van de woningwet: Marktwaarde, Scheiding DAEB/niet-DAEB, kostenverdeelstaat
 • memoriaal boekingen/voorafgaand de journaalposten
 • baten en lasten
 • de resultatenrekening
 • resultaatanalyse
 • belastingen
 • balans- en balanswaardering
 • onderscheid DAEB en niet DAEB
 • winst- en verliesrekening: categoraal en functioneel
 • kasstromenoverzicht
 • investeren en financieren
 • cijfermatige kerngegevens en prognoses (DVI)
 • aanleg balansdossier
 • RJ645
 • de nieuwe Wet- & Regelgeving

Na afloop

 • kunt u een jaarrekening (helpen) samenstellen
 • kent u het proces van de totstandkoming van de jaarrekening
 • heeft u inzicht in de gevolgen van de gehanteerde waarderingsgrondslagen
 • kent u de onderlinge relaties binnen de jaarrekening

Doelgroep

Controllers, medewerkers control en medewerkers van financiële administratie die betrokken zijn bij het opstellen van de jaarrekening.(Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdagen.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 1.195,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 32,50).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op
Ook in-company leverbaar!
DUUR 6 dagdelen verdeeld over drie dagen UW INVESTERING € 1.195,00, vrij van BTW

Download kalender

Download