Terug naar overzicht

Begroten en financiële meerjarenplanning

Voor een toekomstbestendige organisatie en zeker bij een woningcorporatie is het van belang om vooruit te kijken. Een meerjarenbegroting is dan ook essentieel om de investeringen goed te kunnen inplannen, en daarvoor ook jaarlijks voldoende te reserveren. Niet alleen op papier, maar ook de liquiditeit moet aanwezig zijn om plannen tot uitvoering te brengen. Begrotingen zijn dus essentieel voor een goede sturing. Het maakt u werk ook net wat leuker als u mee kunt denken in dit proces en geeft goed inzicht in de cijfers.

Het programma omvat onder andere

 • opstellen en analyseren van een exploitatiebegroting/ prognose voor een corporatie
 • relatie tussen balansposten en verlies- en winstrekening
 • kennis van de verschillende financieringsvormen, deze uitleggen en begrijpen
 • BTW problematiek en voorfinanciering
 • liquiditeitsplanning vs rentabiliteitsprognose
 • exploitatiebegroting – hoe zie je de investering terug.
 • interpreteren van basisratio’s m.b.t. de financiële positie van een onderneming (waaronder solvabiliteitsratio, brutowinstmarge, EBITDA, ROI, ROE, current en quick ratio, kostenratio’s);
 • vergelijking maken met eerdere jaren.

Resultaat

 • u kunt een meerjarenbegroting (helpen) opstellen
 • u kunt de uitgangspunten interpreteren en beoordelen
 • u kent de ontwikkeling van de financiële positie van uw corporatie
 • u weet welke relaties er binnen de begroting aanwezig zijn
 • u kent het risicoprofiel van uw corporatie
 • u kunt uw eigen begroting lezen en interpreteren

Doelgroep

Medewerkers die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van de financiële meerjarenbegroting. (Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdagen.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 690,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 15,00).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 2 dagdelen, (van 09.00 uur tot 16.30 uur) DATA
 • 26 juni 2024 - Regio Utrecht
 • 16 oktober 2024 - Regio Amsterdam
UW INVESTERING € 690,00, vrij van BTW

Download kalender

Download