Terug naar overzicht

Lezen jaarrekening

De jaarrekening lezen en begrijpen

Voor medewerkers, Raden van Commissarissen en leden van de OR blijft het ieder jaar lastig om de jaarrekening van de corporatie te lezen en te interpreteren. Wat zeggen al die cijfers nu eigenlijk? Hoe ziet de wereld achter de cijfers eruit? Hoe staan we er in financieel opzicht voor? Welke informatie haalt u uit de jaarrekening?

Stelt u zich ieder jaar weer dezelfde vragen dan is de training "Lezen van de "eigen" jaarrekening" zeker iets voor u. Tijdens de training staat uw eigen jaarrekening centraal. Na deze training bent u in staat uw eigen jaarrekening te lezen en te doorgronden.

Het programma omvat onder andere

 • vormen van verslaglegging
 • RJ 645
 • opbouw jaarverslag
 • behandeling balansopbouw, onderscheid DAEB en niet-DAEB
 • behandeling waarderingsgrondslagen, bedrijfswaarde, beleidswaarde, marktwaarde in verhuurde staat en onrendabele investeringen
 • hoe komt het jaarresultaat tot stand
 • beoordelen kasstroomoverzicht
 • behandeling winst- en verliesrekening
 • analyse financiële positie, solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en werkkapitaal

Resultaten

 • u kent het financiële begrippenkader
 • u kent de opbouw van de balans
 • u weet hoe uw corporatie haar bezittingen waardeert
 • u begrijpt hoe het jaarresultaat tot stand is gekomen
 • u herkent de financiële weerbaarheid van uw corporatie

Doelgroep

Speciaal bestemd voor diegene die het jaarverslag van de eigen corporatie wil kunnen lezen en begrijpen.(Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 445,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 7,50).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 2 dagdelen, (van 09.00 uur tot 16.30 uur) DATA
 • 24 september 2024 - Regio Nijmegen
 • 12 november 2024 - Regio Utrecht
UW INVESTERING € 445,00, vrij van BTW

Download kalender

Download