Terug naar overzicht

Samenstellen jaarrekening

De totstandkoming van de jaarrekening vraagt ieder jaar weer de nodige inspanning. In 2025 moet de jaarrekening inclusief DVI, worden opgeleverd, voor 1 juli 2025. Dit vraagt elk jaar om eem strakke planning. Wat betekent dit en hoe gaat u daarmee om?
Het is van groot belang dat de jaarrekening op tijd wordt aangeleverd. Niet alleen voor de controle door de accountant maar ook voor de corporatie zelf. Uit de jaarrekening blijkt immers de financiële positie van de corporatie. Sturing en verantwoording is een belangrijk item binnen de P&C cyclus.

Voor medewerkers die betrokken zijn bij het samenstellen van de jaarrekening is de training “Samenstellen jaarrekening” een absolute must.
Na afloop van deze praktijktraining bent u in staat de jaarrekening op efficiënte en effectieve wijze te helpen opstellen.

Het programma omvat onder andere

 • van grootboek naar jaarverslag
 • de kolommenbalans
 • aanleg balansdossiergevolgen van de woningwet: marktwaarde, scheiding DAEB/niet-DAEB,
 • kostenverdeelstaat
 • memoriaal boekingen/voorafgaande journaalposten
 • RJ645
 • investeren en financieren
 • resultaatanalyse
 • balans- en balanswaardering
 • winst- en verliesrekening: categoraal en functioneel
 • belastingen
 • kasstroomoverzicht
 • cijfermatige kerngegevens en prognoses (DVI)
 • het volkshuisvestingsverslag
 • de nieuwe Wet- & Regelgeving

Na afloop

 • kunt u een jaarrekening (helpen) samenstellen
 • kent u het proces van de totstandkoming van de jaarrekening
 • heeft u inzicht in de gevolgen van de gehanteerde waarderingsgrondslagen
 • kent u de onderlinge relaties binnen de jaarrekening

Doelgroep

Controllers, medewerkers control en medewerkers van financiële administratie die betrokken zijn bij het opstellen van de jaarrekening.(Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdagen.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 1.295,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 32,50).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 6 dagdelen verdeeld over drie dagen DATA
 • 13, 20 en 27 nov 2024 - Regio Amsterdam
 • 8, 15 en 22 januari 2025 - Regio Rotterdam
UW INVESTERING € 1.295,00, vrij van BTW

Download kalender

Download