Terug naar overzicht

De Woningwet

De herziene Woningwet 2015 is op 1 juli 2015 inwerking getreden. Voor corporaties heeft deze wet belangrijke gevolgen. De vrijheid van corporaties wordt bijvoorbeeld beperkt: corporaties mogen alleen nog sociale huurwoningen bouwen voor mensen met lage en middeninkomens. Ook de samenwerking tussen corporaties en gemeente wordt nauwer: gemeenten, huurders en corporaties moeten gezamenlijk prestatieafspraken maken. Huurdersparticipatie en passend toewijzen zijn hot items. In deze cursus wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de Woningwet, die specifiek voor corporaties van belang zijn. Actuele discussies en ontwikkelingen komen hierbij aan de orde.

Programma

  • welke veranderingen brengt de Woningwet met zich mee?
  • de juridische aspecten: het is niet alleen huurrecht, maar ook governance, intern en extern toezicht, staatssteun, Europees (bestuurs)recht en (financiële bedrijfsvoering)
  • hoe kan een beter toezicht ingevuld worden?
  • richtlijn WSW bij administratieve scheiding
  • op welke fronten hebben corporaties met staatssteun te maken?
  • passend toewijzen, wat houdt dat in
  • fit & Propertest, hoe gaat dit in zijn werk

Resultaten

Deze cursus geeft je inzicht in de nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen van de nieuwe Woningwet op juridisch, financieel en strategisch niveau.

Doelgroep

Directeur-bestuurders, leden van de Raad van Commissarissen, managers, beleidsmedewerkers en controllers, huurcommissie, medewerkers. (Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze cursus bedragen € 625,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 10,00).

Meer informatie over kosten van verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dag zonder avondprogramma, (09.00 uur tot 16.30 uur) DATA
  • 7 december 2023 - Regio Rotterdam
UW INVESTERING € 625,00, vrij van BTW

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 6 PE studiepunten.

Download kalender

Download