Terug naar overzicht

Financiële basiskennis voor de OR

De OR als financiële waakhond

Financiën staan bij corporaties steeds meer onder druk. Realisatie van plannen is afhankelijk van beschikbare middelen. Hoe houdt uw corporatie de vinger aan de pols? Is doorvoeren van bezuinigingen nu echt de enige oplossing? Ook de OR kan niet meer om het financiële vraagstuk heen. Welke informatie heeft u nodig om te beoordelen hoe uw corporatie er in financieel opzicht voorstaat? Waar stuurt de OR op? Welke informatie heeft u nodig om u een goed beeld van de financiële positie van de eigen corporatie te vormen?

Speciaal voor leden van de OR die hun financiële kennis willen vergroten biedt FBTA de training “Financiële basiskennis voor de OR ” aan.

Een praktisch opgebouwde training waarbij u na één dag precies weet wat er financieel binnen uw organisatie zich afspeelt en welke informatie u nodig heeft om uw rol als toezichthouder op juiste wijze in te vullen.

Het programma omvat onder andere

 • welke financiële risico’s loopt de corporatie
 • gevolgen van de Woningwet
 • nieuwe werkwijze WSW, wat zijn de gevolgen
 • sturen op kasstromen
 • lezen en interpreteren jaarrekening en meerjarenbegroting
 • balanswaardering
 • marktwaarde versus beleidswaarde
 • treasury: financiering en renterisico’s
 • analyse financiële positie

Resultaat

 • u kent de belangrijkste geldstromen
 • u bent in staat om uw eigen jaarverslag te lezen
 • u weet hoe uw organisatie er in financieel opzicht voor staat
 • u kunt kengetallen als solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, interne financiering zelfstandig berekenen
 • u kunt financiële rapportages beter interpreteren

Doelgroep

Leden van de Ondernemingsraad.(Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

Op aanvraag.

 

Neem contact met ons op
Alleen in-company leverbaar!
DUUR 1 dag zonder avondprogramma (09.00 uur tot 16.30 uur) UW INVESTERING op aanvraag

Download kalender

Download