Terug naar overzicht

Follow-up Financiën voor niet-financiële managers

Uw kennis weer opfrissen

Een veel gehoorde opmerking die ons de laatste tijd bereikt: Wat verandert de financiële wereld toch in een hoog tempo en wat betekent dat nu eigenlijk voor mij en mijn corporatie. Of het nu lang of kort geleden is dat u een financiële training hebt gevolgd, het is zeker in deze tijd als manager zinvol uw financiële kennis op peil te houden. Nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Hoe gaat uw corporatie daarmee om en wat betekent dat voor u? Om uw kennis weer op te frissen organiseert FBTA speciaal voor u een follow-up welke aansluit bij reeds eerder gevolgde financiële trainingen.

Gedurende twee interactieve dagen, zoals u van ons gewend bent, wordt u weer helemaal bijgepraat over de laatste actuele ontwikkelingen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen twee gastsprekers hun visie geven over de ontwikkelingen binnen de sociale huursector. Daarnaast is er alle ruimte om die onderwerpen nog eens aan de orde te stellen, waar u behoefte aan heeft. Na afloop bent u weer helemaal up-to-date voor wat betreft uw financiële kennis.

Gastsprekers

Dirk Jan Verdoorn, Trainer en eigenaar van Verdoorn bedrijfstrainers, zal op eerste dag spreken over het onderwerp verandermanagement.

Dirk Jan Verdoorn, neemt u mee in de drijfveren en gedrag bij veranderingsmanagement. Gebruikmaken van drijfveren en gedrag bij verandermanagement. Wat zijn uw eigen drijfveren en sterktes in gedrag en hoe zet u die in bij verandermanagement. Succesvolle verandering door het beste uit de ander te halen. Hoe bereikt u de verandering die u wilt bereiken?

Richard Wamelink, Directeur-eigenaar Thésor, zal op tweede dag spreken over het onderwerp Treasury.

Bij treasury denken we vaak aan leningen, derivaten, renterisico, borgingsplafond, derivaten enz. Maar de treasuryfunctie van woningcorporaties gaat veel verder.

Treasury gaat niet alleen over de externe financiering, maar ook over de interne financiering. Juist de mix tussen deze twee maakt het mogelijk om uw woningen blijvend sociaal te kunnen verhuren. Deze interne financiering is absolute noodzaak om te komen tot een duurzaam verdienmodel voor uw organisatie. Maar wat is interne financiering dan en in welke verhouding zou deze zich tot externe financiering moeten staan? Hoe verhoudt interne en externe financiering zich tot de rentabiliteit van een project? En als er externe financiering wordt afgesloten, hoe lang dient deze dan idealiter te lopen. Wanneer zou deze moeten worden terugbetaald. Zetten we de operationele kasstroom hiervoor in, of dient deze voor de investeringen? Hoe zorgt u ervoor dat de uw leningenportefeuille voldoende flexibel is om in te spelen op veranderende omstandigheden. En hoe meet u of uw leningenportefeuille voldoende flexibel is en hoe verhoudt zich deze flexibiliteit tot een acceptabel renterisico? Hoe bepaal je de renterisiconorm voor je eigen woningcorporatie? Wat is ook hier weer de verbinding met de operationele kasstroom cq de interne financiering?

Op al deze vragen zal Richard tijdens deze training een antwoord geven.

Het programma omvat onder andere

  • actualiteiten en wat zijn de gevolgen van de herziene Woningwet: voor de bedrijfsvoering en financiële sturing en verantwoording
  • financieel reglement
  • rol van de controller
  • sturen op resultaat, rendement en kasstromen
  • Autoriteit Woningcorporaties (AW): toezicht en beoordelen
  • fiscale risico's en toezicht
  • vermogensbeheer en treasury
  • vergroten kostenbewustzijn bij uw medewerkers

Doelgroep

Directeur/bestuurders, Leden van de Raad van Commissarissen en leden van het managementteam die eerder een financiële trainingen hebben gevolgd en hun financiële kennis willen opfrissen. (Aanvangsniveau HBO en trainingsniveau HBO/WO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdagen.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 995,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 34,50).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 5 dagdelen verdeeld over 2 dagen DATA
  • 29 en 30 november 2023 - NH Hotel Nunspeet
UW INVESTERING € 995,00, vrij van BTW

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 16 PE studiepunten.

Download kalender

Download