Terug naar overzicht

Inkomenstoets bij toewijzing

Inkomensregistratie is een belangrijke stap binnen het verhuurproces, Als dit niet op de juist wijze gebeurd kan dit grote gevolgen hebben, een lichte corrigerende sancties tot onthouding van staatssteun. Het laatste betekent er geen aanspraak gemaakt kan worden op WSW borging voor nieuwe financiering, korting op grondposities door gemeenten en saneringssteun vanuit het WSW.

Vanaf 2016 is de inkomenstoets (bij toewijzing) uitgebreid. Naast de EU-inkomenstoets dienen corporaties het inkomen te toetsen aan de huurtoeslagen. Afhankelijk van de gezinssamenstelling, leeftijd en inkomen kunnen kandidaat-huurders een huurwoning met huur in relatie tot hun inkomen betrekken. Dit wordt passend toewijzen genoemd.

Naast bovengenoemde inkomenstoetsen met bijbehorende inkomens- en huurgrenzen is er een tijdelijke regeling van kracht om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Door de verschillende inkomensgrenzen hebben specifieke woningzoekenden moeite om een woning toegewezen te krijgen.
De inkomensgrens waar corporaties voor de toewijzing van sociale huurwoningen in het kader van de staatssteunregeling rekening mee moeten houden, zal per 1 januari 2022 voor de eenpersoonshuishoudens € 40.765 bedragen. De inkomensgrens voor de meerpersoonshuishoudens is vastgesteld op € 45.015.

Dit vergt dat medewerkers van woningcorporaties loonstroken, uitkeringen, (voorlopige) aangiftes voor ondernemers e.d., maar ook Box 2 en Box 3 inkomen moeten kunnen vertalen naar de inkomensgrenzen van de EU-inkomenstoets en het passend toewijzen.

Meestal kan dat met behulp van de Verklaring Geregistreerd Inkomen (voorheen ook wel IB60 of IBRI genoemd), maar steeds vaker moet worden gerekend met actuele inkomensgegevens, zoals loonstroken en uitkeringsspecificaties. Die zijn vaak moeilijk te lezen. Sinds op 1 juli 2016 het nieuwe BTIV van kracht is geworden, komt het toetsen op actueel inkomen nog meer voor.

De cursus Passend toewijzen sluit aan bij deze cursus.

Het programma omvat onder andere

 • maximaal redelijke huurprijsgrens, liberalisatiegrens, huurgrenzen huurtoeslag
 • inkomensindicaties huishoudens
 • richtlijn inkomenstoetsing
 • huishoudsamenstelling en woningmutatie
 • onderbouwing & dossier
 • inkomen box 1, 2 en 3
 • winst uit onderneming
 • lezen uitkerings- en salarisspecificaties
 • belastbaar inkomen berekenen
 • prioriteiten
 • grensgevallen

Na afloop bent u in staat

 • u weet hoe het huishoudinkomen wordt bepaald en bent bekent met begrippen als verzamelinkomen en loon voor de loonheffing
 • u weet welke huishoudens zijn uitgezonderd 

Doelgroep

Medewerkers die betrokken zijn bij toewijzing en verhuur van woningen waarbij de inkomenstoets getoetst moet worden aan de hand van een inkomensverklaring van de belastingdienst of op basis van actuele inkomensgegevens. Medewerkers die informatie verstrekken en vragen van huurders beantwoorden over deze onderwerpen.(Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 375,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 8,50).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dagdeel, (middag) van 13.00 uur - 16.30 uur DATA
 • 7 februari 2023 - NHCapelle a/d IJssel
 • 25 mei 2023 - NH Hotel Nunspeet
 • 26 september 2023 - NHCapelle a/d IJssel
 • 16 november 2023 - NH Hotel Nunspeet
UW INVESTERING € 375,00, vrij van BTW

Download kalender

Download