Nieuws

Woningcorporaties mogen de huren op 1 juli met maximaal 2,3 % verhogen

Lees meer

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen geldt vanaf 1 januari 2022 een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Ook verandert de manier waarop wordt omgegaan met de vrije toewijzingsruimte. Deze en andere wijzingen van de toewijzingsregels zetten we in dit artikel op een rijtje.

Aedes
Lees meer

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming.

Janssen & Janssen
Lees meer

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 december jl. alsnog de indexpercentages en inkomensgrenzen voor 2021.

Finance Ideas
Lees meer

Huurverhoging verder gemaximeerd en 450 miljoen voor leefbare en duurzame gebieden.

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelatie
Lees meer

Klassikale opleidingen gaan weer van start

FBTA/NRTO
Lees meer

Huurverhoging 202030-04-2020

Huurverhoging 2020

VBTM en Aedes
Lees meer

Huurstijging 202022-11-2019

De huurstijging in de corporatiesector per 1 juli beperkt gebleven tot inflatie (1,7 procent)

Woonbond
Lees meer

Het kabinet zegt er alles aan te doen om de nieuwbouw te stimuleren.

Aedes
Lees meer

Huurverhoging 201901-02-2019

Onlangs zijn de huurverhogingspercentages voor 2019 bekend gemaakt en de inkomensgrens, waarboven een verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging kan aanzeggen.

VBTM advocaten
Lees meer

Inkomensgrenzen en aftoppingsgrenzen per 1 januari 2019

Finance Ideas
Lees meer

Rijksbegroting 2019: de belangrijkste plannen voor woningcorporaties

Aedes
Lees meer

Huurverhoging 201822-01-2018

De Minister van Binnenlandse Zaken – onder wie de sector Wonen valt – de jaarlijkse huurverhogingspercentages bekend gemaakt.

VBTM
Lees meer

Vanaf 1 januari 2018 verandert er het een en ander in de wet- en regelgeving voor woningcorporaties. In dit artikel een overzicht.

Aedes
Lees meer

Wijzigingen in 2018

Aedes
Lees meer

Jaarrekening 201715-09-2017

Jaarrekening 2017 en verantwoordingsinformatie moet op 1 juli 2018 binnen zijn

Woningwet2015.nl
Lees meer

Vernieuwde modelhuurovereenkomst sluit aan bij moderne woningmarkt

Köster Advocaten
Lees meer

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen bij woningcorporaties, de afrekening servicekosten. Rolt ie met de spreekwoordelijke druk op de knop uit het systeem, of is het iedere keer weer een tijdrovende kwelling met veel vragen, onduidelijkheden en bezwaren?

FBTA
Lees meer

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2017

VBTM Advocaten
Lees meer

De VVD wil de verhuurdersheffing verhogen met € 2,7 miljard

Alfred Landmeter
Lees meer

Hoofdpunten huurbeleid 2017

Aedes
Lees meer

Hoe ziet het huurbeleid en de toewijzing van sociale huurwoningen eruit in 2017? Een overzicht van de inkomens- en huurgrenzen per 1 januari 2017.

Aedes
Lees meer

Maximumbeloning bestuurders 2017: staffel bekend

Aedes
Lees meer

Wijziging inkomensgrenzen 1 januari 2017

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees meer

Het behoeft geen betoog dat WhatsApp een groot deel van onze communicatie heeft overgenomen.

Stipt Advocaten
Lees meer

Hoe ziet de woningvoorraad eruit en wat zijn de woonlasten van huurders en kopers? Cijfers hierover staan in de rapportage Staat van de Woningmarkt 2016 die het kabinet op 31 oktober 2016 publiceerde. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het kabinet de Tweede Kamer over de landelijke ontwikkelingen op de woningmarkt.

Aedes
Lees meer

Het kabinet presenteerde dinsdag 20 september de Rijksbegroting voor 2017. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste plannen voor woningcorporaties.

Aedes
Lees meer

Huurders opgelet! Per 1 juli 2016 zijn een aantal regels in het huurrecht gewijzigd. Vanaf dat moment is namelijk de Wet doorstroming huurmarkt 2015 van kracht.

Jurofoom
Lees meer

De Tweede Kamer is op 9 februari akkoord gegaan met verschillende plannen van minister Stef Blok voor de huurmarkt. De veranderingen op een rij.

Nu.nl
Lees meer

Wet Doorstroming Huurmarkt: Huursombenadering vanaf 2017

Aedes
Lees meer

Sinds 1 juli 2013 mogen verhuurders een extra huurverhoging berekenen aan huurders van zelfstandige woonruimte met een middeninkomen of hoger inkomen.

Rijksoverheid
Lees meer

Het ministerie van BZK publiceerde op 22 januari 2016 een aantal aanpassingen van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV), om deze in de praktijk werkbaarder te maken.

Aedes
Lees meer

Passend toewijzen22-12-2015

Passend toewijzen is niet alleen het toewijzen van woningen, het is ook inzicht in bezit, inzicht in uw woningzoekende, inzicht in uw huurbeleid, inzicht in welke aanpassingen in uw beleid nodig zijn om passend te kunnen toewijzen en inzicht in de financiële gevolgen van uw keuzes.

BMC
Lees meer

Wijziging inkomensgrenzen en aftoppingsgrenzen per 1 januari 2016

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees meer

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) wijzigt de parameters voor de inflatie en de onderhouds- en beheerkosten bij de berekening van de bedrijfswaarde vanaf het zesde begrotingsjaar (2021).

Inspectie Leefomgeving en transport
Lees meer

Nieuwe regels06-10-2015

Het kabinet is van plan de maximum-beloning van tijdelijk ingehuurde topfunctionarissen in de (semi)publieke sector op een andere manier te reguleren.

Aedes
Lees meer

Aedes heeft de regels voor Permanente Educatie (PE) voor bestuurders van woningcorporaties aangepast.

Aedes
Lees meer

Samen sterker!22-09-2015

Samen sterker! FMH Academy en FBTA Landmeter gaan samenwerken

FBTA Landmeter/FMH Academy
Lees meer

Passend toewijzen27-08-2015

Woningcorporaties moeten vanaf januari 2016 voldoen aan de norm voor passend toewijzen.

Platform 31
Lees meer

Het aantal mensen dat problemen heeft met het betalen van de huur neemt nauwelijks af als woningcorporaties de huren minder verhogen.

Aedes
Lees meer

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bevestigd dat woningcorporaties al per 1 januari 2016 woningen moeten toewijzen volgens de nieuwe regels voor passend toewijzen.

Aedes
Lees meer

De belangrijkste punten van de nieuwe Woningwet zijn:

EY
Lees meer

Huurprijzen 201528-01-2015

Huurprijzen per juli 2015

Aedes
Lees meer

Wat verandert er voor corporaties in 2015?

Aedes
Lees meer

De inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen stijgt per 1 januari 2015

Aedes
Lees meer

De liberalisatiegrens wordt komend jaar nog op de gebruikelijke wijze aangepast.

Aedes
Lees meer

Aandeel goedkope .......

Woonbond
Lees meer
Inkomensgrens sociale huurwoningen gaat per januari 2014 omhoog.

De inkomensgrens voor sociale huurwoningen.......

Lees meer

Inkomenstoetsing25-11-2013

Het ministerie van Wonen en Rijksdiensten....

Lees meer

Duidelijkere regels over taken....

Aedes
Lees meer

Besluitvorming puntensysteem......

Aedes
Lees meer
NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden