Terug naar overzicht

Burenoverlast in de praktijk

Burenoverlast is voor ons allemaal dagelijkse kost. Geluidsoverlast, ruziënde buren, blaffende honden, wiet, onderhuur, criminaliteit en slecht tuinonderhoud. Burenoverlast is er in veel verschillende vormen en maten; zo ook de aanpak van burenoverlast.

Niet iedereen heeft dezelfde waarden en normen en dat leidt dikwijls tot ergernis tussen buren. Soms gaat het om puur asociaal gedrag zoals nachtelijke herrie maar vaak gaat het om onbegrip voor elkaars levenswijzen. In bijna alle gevallen wordt door de huurders c.q. buurtbewoners de verhuurder erop aangesproken om maatregelen te nemen. Niet in alle gevallen is het voor de verhuurder noodzakelijk of wenselijk om op te treden. Immers, niet alle burenruzies zijn een verantwoordelijkheid voor de verhuurder. Maar in sommige gevallen mag wel degelijk verwacht worden dat de verhuurder maatregelen neemt en als de verhuurder dat dan niet doet kan hij aanzienlijke en vervelende claims tegemoet zien. Het is dus zaak om goed te weten wat de verhuurder in overlastgevallen mag- en moet doen, zodat een pragmatische en permanent oplossing kan worden gevonden. Huurders verwachten dat de corporatie alle overlastmeldingen oplost, maar moet dit ook? In deze training gaan we kijken naar zowel de juridische kant van het aanpakken van overlast, maar kijken we ook naar hoe we hier dan in de praktijk mee om kunnen gaan.

Deze interactieve training zorgt ervoor, dat u een duidelijk inzicht krijgt in de verplichtingen van de verhuurder bij overlastklachten en welk gedrag u van uw huurders kan verwachten. U krijgt hierbij praktische oplossingen voor vragen uit de dagelijkse praktijk. Verwacht wordt dat de deelnemers actief voorbeelden aandragen en meediscussiëren over de beste oplossingen. Onderwerpen als drugsoverlast, dieren, tweede kans beleid, dossieropbouw, het schrijven van brieven, gerechtelijke procedures en voorbeelden uit de rechtspraak worden in deze training uitgebreid behandeld.

Werkwijze

Voor de start van de opleiding alsmede tijdens de opleiding inventariseren wij de praktijkvragen bij de deelnemers. Deze vragen worden tijdens de opleiding beantwoord. De informatie wordt op een praktijkgerichte wijze gegeven waarbij voldoende ruimte is voor vragen.

Het programma omvat onder andere

 • juridische aspecten van woonoverlast
 • verplichtingen van de verhuurder
 • mogelijkheden om op te treden
 • een goed dossier
 • de gang naar de rechter
 • het beoordelen van overlastmeldingen
 • de verantwoordelijkheid van de verhuurder en de huurder
 • verwachtingsmanagement
 • tips voor gesprekken

Na afloop

 • u weet wat de juridische mogelijkheden zijn
 • u weet waar een goed dossier aan moet voldoen
 • u bent in staat om de verschillende type meldingen te categoriseren
 • u bent in staat om aan verwachtingsmanagement te doen richting je huurders

Doelgroep

Deze training is voor medewerkers die in hun dagelijkse praktijk regelmatig te maken krijgen met overlast. Medewerkers woondiensten, woonconsulenten, verhuurmedewerkers, technische medewerkers en baliemedewerkers. (Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze cursus bedragen € 850,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf.

Meer informatie over kosten van verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 4 dagdelen, verdeeld over 2 dagen, (09.00 uur tot 16.30 uur) DATA
 • 28 sept en 12 okt 2023 - Regio Zwolle
UW INVESTERING € 850,00, vrij van BTW

Download kalender

Download