Super leuke docente, hield de cursus de hele dag boeiend! leuke persoonlijkheid, inspirerend, veel humor.

Marjolein Vos, Wst Leusden
Terug naar overzicht

Huurincasso

Aan de slag met de juridische regels rondom incasso, van aanmaning tot ontruiming.

Huurincasso

Sommige huurders betalen hun huur niet regelmatig. Andere huurders komen door omstandigheden in betalingsproblemen. Een verhuurder heeft er belang bij dat zijn huurders op tijd betalen. Daarnaast is er ook nog de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Als de huurder hier succesvol een beroep op doet, krijgt de verhuurder nog maar een heel klein deel van de achterstallige huur. Welke risico’s loopt een verhuurder hierbij en wat kan de verhuurder doen om dit zo veel mogelijk te voorkomen?

Tijdens de training worden de juridische regels rond incasso behandelt: van aanmaning tot ontruiming. Wanneer kan een woning nog ontruimd worden, ook als hij de achterstallige huur betaald heeft? En wat als de huurder alle schulden betaald heeft maar nieuwe huurschulden maakt? Welke afspraken moet de verhuurder maken? Wat is de rol van de deurwaarder? Welke contracten kan een verhuurder met een huurder maken voor een tweede kans? Kan een verhuurder een nieuwe huurder weigeren? Wanneer mag een huurder de huur niet betalen, bijvoorbeeld vanwege renovatie/slecht onderhoud? En wie moet bewijzen dat de huur betaald is? In de training behandelen we de actuele informatie en jurisprudentie over huurbetalingen.

Voor een passend vervolg op deze cursus verwijzen wij u naar onze Follow up huurincasso of WSNP en de schuldsanering of Klantgericht incasseren

Tijdens deze training wordt gebruik gemaakt van praktijkgerichte cases en opdrachten.

Het programma omvat onder andere

 • juridisch kader: de rechten en de plichten van de huurder en de verhuurder bij het betalen van de huur
 • aanmaning en ingebrekestelling
 • huur is een brengschuld. Bewijslast bij wanprestatie: huurder of verhuurder?
 • boeteregeling en aansprakelijkheid
 • nieuwe Wet Incasso
 • beëindiging van het huurcontract en ontruiming
 • ontbinding en ontruiming: de recentste uitspraken
 • welke contracten kunnen we het beste sluiten met wanbetalers? De laatste-kanscontracten
 • slepers en ontruimingen
 • betalingsregelingen: wat kan wel en niet geregeld worden
 • welk huurcontract kan een verhuurder sluiten bij een tweede kans?
 • jurisprudentie over(wan)betalingen
 • de deurwaarder: bevoegdheden, taken en zijn rol
 • wat is zijn positie als ondernemer?
 • incassobeleid van verhuurder in de praktijk
 • huurachterstanden: oorzaken van huurachterstanden en financiële positie van huurder.
 • het incassobeleid van verhuurder
 • met de kennis van de wet en uitspraken van rechters en beleid van verhuurder de klant kunnen benaderen en goed kunnen inspelen op de argumenten en bedenkingen van de klant

Wat levert het u op?

 • u weet welke aanpak werkt bij het terugdringen van betalingsachterstanden
 • u kunt inschatten of een betalingsregeling realistisch is
 • u weet hoe lastig het is om van een klein budget rond te komen
 • u bent in staat om kritische afspraken met uw deurwaarder te maken
 • u weet welke ondersteunde informatie u nodig heeft om op uw incassoresultaten te sturen

Doelgroep

Medewerkers die betrokken zijn bij het incasseren van de huur en het wegwerken van huurachterstanden. (Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 575,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 10,00).

Meer informatie over kosten van verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dag zonder avondprogramma, (09.00 uur tot 16.30 uur) DATA
 • 4 oktober 2023 - NH Nunspeet
UW INVESTERING € 575,00, vrij van BTW

Download kalender

Download