Terug naar overzicht

Huurrecht Bedrijfsonroerend Goed (BOG)

Nu de rentabiliteit van vastgoedobjecten steeds meer het uitgangspunt wordt van vastgoedsturing bij woningcorporaties is het van belang dat het beheer van de in bezit zijnde winkel- en bedrijfspanden wordt geoptimaliseerd. Daarbij hoort dat er bij de verhuurder voldoende kennis aanwezig moet zijn van de specifieke wettelijke regelingen en voorschriften voor de verhuur van bedrijfsonroerend goed. Onderkend moet worden dat bij de verhuur van bedrijfsruimten rekening gehouden moet worden met eigen regels voor huurprijsaanpassing, onderhoud en beëindiging van de huur. Bij het aangaan van de huur zal bekeken moeten worden of partijen van de wet willen afwijken, en zo ja, dan dient voorafgaand aan de verhuur de rechter om toestemming moeten worden gevraagd. En hoe zit het bij verhuurobjecten waarin zowel gewoond zal gaan worden als een bedrijf zal worden uitgeoefend? Al deze vragen en meer komen aan bod in deze eendaagse training, waar de actualiteit en rechtspraak aan bod komen.

Deze training geeft u praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk van huur en verhuur van bedrijfsonroerend goed.

Werkwijze

Voor de start van de opleiding alsmede tijdens de opleiding inventariseren wij de praktijkvragen bij de deelnemers. Deze vragen worden tijdens de opleiding besproken. De juridische informatie wordt op een praktijkgerichte wijze gegeven. Uiteraard is er volop gelegenheid voor het stellen van aanvullende vragen en onderlinge discussie.

Het programma omvat onder andere

 • het wettelijk kader van rechten en verplichtingen van verhuurder en huurder met betrekking tot winkelruimten en andere bedrijfsruimten
 • onderverdeling van soorten bedrijfsruimten
 • gemengde huurovereenkomsten
 • huurbescherming
 • afwijken van wettelijke voorschriften
 • onderhoudsverdeling
 • opzegging en beëindiging
 • indeplaatsstelling
 • huurprijs en BTW
 • ontruimingsbescherming
 • praktijkvoorbeelden

Na afloop

 • bent u helemaal op de hoogte van de actuele stand van zaken
 • kent u de specifieke rechten en plichten van huurders en verhuurders met betrekking tot bedrijfsruimten
 • heeft u handvatten voor de dagelijkse praktijk

Doelgroep

Managers Woondiensten, beleidsmedewerkers, medewerkers BOG, verhuurmakelaars, technische medewerkers en projectleiders. (Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 615,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 18,00).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dag zonder avondprogramma, (09.30 uur tot 17.00 uur) DATA
 • 30 oktober 2024 - Regio Utrecht
 • 11 december 2024 - Regio Rotterdam
UW INVESTERING 615,00, vrij van BTW

Locatie wordt bepaald op basis van de inschrijvingen.

Download kalender

Download