Terug naar overzicht

Gemeentelijke schuldhulpverlening en Wsnp

Actualiteiten in gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet schuldsanering natuurlijke personen

Het aantal huishoudens met betaalachterstanden en problematische schulden was voor de Coronacrisis en energiecrisis nog steeds zorgwekkend hoog, ondanks dat het economisch goed leek te gaan. Het lijkt nu nog rustig aan de poort van de gemeentelijke schuldhulpverlening, maar dit is stilte voor de storm. Helaas zullen door de crisissen nog meer huishoudens in de financiële problemen gaan komen. Een huurschuld ontbreekt meestal niet op de schuldenlijst en dit is vaak slechts het topje van de ijsberg.

Schuldhulpverlening, uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de gemeente, speelt een steeds belangrijkere rol. Nieuwe inzichten vanuit de gedragswetenschap beïnvloeden steeds meer het beleid. De bestrijding van schuldenproblematiek is meer dan ooit in het nieuws en staat prominent op de agenda van de landelijke politiek. Dit leidt tot experimentele pilots en nieuwe wetgeving met als doel meer mensen met schulden vroegtijdig te bereiken en sneller en beter te helpen. Een nauwe samenwerking binnen de keten en zeker met de lokale woningcorporatie is hierbij onontbeerlijk. Wat houden deze nieuwe ontwikkelingen in? Welke positie neemt de corporatie in en wat is het effect op het incassobeleid? Hoe werkt vroegsignalering en wat als uw organisatie hieraan verplicht wordt om aan mee te werken volgens de laatste wetsvoorstellen. Hoe kan stress sensitieve dienstverlening ook uw incasso afdeling helpen. En als het komt tot een schuldsanering, wat is dan een redelijk percentage om mee akkoord te gaan? Hoe wordt de afloscapaciteit vastgesteld? Wat zijn de regels rondom het dwangakkoord en hoe werkt een moratorium?

Toch lukt het nog steeds niet altijd om een minnelijke schuldsanering te treffen en wordt de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) uitgesproken. Wat houdt de WSNP nu precies in en wat betekent dit voor de openstaande huurpenningen? Welke rechten heb je eigenlijk als schuldeisers nog binnen de Wsnp.

Deze training is zowel interessant voor ervaren medewerkers als voor hen die nog niet zo lang werkzaam zijn bij de corporatie. Wij bieden u naast actuele kennis over de Gemeentelijke schuldhulpverlening en de wettelijke regeling praktische handvatten.

Voor een passend vervolg op deze cursus verwijzen wij u naar onze cursus Huurincasso of de  Follow up huurincasso of Klantgericht incasseren

Het programma omvat onder andere

 • wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening
 • in hoeverre zal de Coronacrisis en de energiecrisis een weerslag hebben op het ontstaan van financiële problemen
 • wat is vroegsignalering en wat is de rol van de corporatie hierbij
 • wat houdt de minnelijke schuldsanering in en wat zijn de voordelen of nadelen ten opzichte van wettelijke schuldsanering voor de corporatie
 • saneringskredieten of schuldbemiddeling. Wat is het verschil?
 • wat houdt de WSNP in en wat merkt u in de praktijk van de WSNP
 • wat als de huurder de lopende huur niet betaalt terwijl hij tot WSNP is toegelaten
 • hoe ga je om met de afrekening van servicekosten terwijl er sprake is van een schuldregeling
 • hoe werkt het dwangakkoord, de voorlopige voorziening en moratorium
 • welke rechten heb je als schuldeiser

Wat levert het u op?

 • u kent de MSNP en de WSNP en de op hoofdlijnen
 • u bent op de hoogte van de laatste actuele ontwikkelingen
 • u weet hoe de wet voor u in de praktijk werkt
 • u hebt inzicht in de werking van het minnelijke schuldsaneringstraject
 • u kunt gedegen beargumenteren waarom u een voorstel tegen kwijting afwijst of accepteert
 • u kent uw rechten als schuldeiser in zowel het wettelijke als in het minnelijke traject 

Doelgroep

Medewerkers die vanuit de huurincasso te maken krijgen/hebben met de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. (Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebe lasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 495,00, vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf, inclusief cursusmateriaal.

Meer informatie over kosten van verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dag zonder avondprogramma, (09.00 uur tot 16.30 uur) DATA
 • 7 november 2023 - NH Hotel Nunspeet
UW INVESTERING € 495,00, vrij van BTW

Download kalender

Download